Zo moet het worden

De natuurlijke vijver op de Brink wordt iets kleiner dan eerder werd gepresenteerd. De afstand tot de bomen eromheen wordt 5 tot 6 meter in plaats van 4 meter. En de waterspiegel komt 1,5 in plaats van 2 meter lager dan het pad dat eromheen loopt. Daarmee houdt de vijver een ruime bergingscapaciteit van 1.800 m3. Dit ontwerp staat voor 26 april op de raadsagenda. Overigens wordt de vijver nu ook aangeduid met ‘belevenisvijver’. Zucht …
Belevenisvijver_1800m3-1

Belevenisvijver_1800m3-3

Fake Oog-account op Instagram

Op Instagram staat het account Oog Op Laren. Dit is een fake account.
Het is NIET gemaakt door Oog op Laren, horende bij Oog op Blaricum, enz.
Er is hier sprake van misbruik van zowel handelsnaam als het logo (intellectueel eigendom).

Bij deze de dringende eis dit account per direct op te heffen.
Indien dit niet binnen 24 uur is gebeurd, zal er aangifte worden gedaan.

Volgers van dit fake account wordt aangeraden dit per direct te ontvolgen.
Tevens wordt verzocht dit misbruik bij Instagram te rapporteren.
IMG_0301