Wel Singer-persbericht – pers niet welkom

Vorige week stuurde Singer Laren een persbericht uit. Over de ‘Grande Finale’ – een hommage aan couturier Frank Govers. Overleden in 1997. De eerste zin van het persbericht luidt: Op vrijdag 5 oktober om 20.00 uur opent Singer Laren de deuren van het museum voor fashion & design.

Duidelijk. Oog krijgt vaker persberichten van Singer – als we erop ingaan betoont de organisatie zich een voortreffelijk gastheer. En de reden van die persberichten is nooit teleurstellend geweest.

De aankondiging leidt tot de gedachte dat een en ander mooie beelden kan opleveren waarmee de kijkers van Oog op Laren een plezier is te doen. Dus even gebeld voor een persaccreditatie – de permissie dat we ergens met de camera’s mogen staan. Natuurlijk in het kader van onze journalistieke status en de vrijheid van nieuwsgaring. En omdat Oog op Laren alom wordt gewaardeerd.

Die accreditatie blijkt te lopen via Favourite Models die dit event organiseert.
Mevrouw de bazin Emilie Bouwman laat weten dat er géén pers bij mag zijn …

Omdat ‘we het museum zo mooi willen laten zoals het is’ …

Omdat ‘we daarmee onze modellen beschermen en de outfits ook ten aanzien van portretrecht modellen’ …

Omdat het een besloten event is, waarbij voor € 95,- p.p. de Singerdeuren wél open gaan.

En dat er een persbericht is gestuurd … ‘Waarom zou je hier geen persbericht vanuit mogen sturen? Het hele sociale media staat er inmiddels vol van, van dit event.’

En deze: ‘We bieden deze meneer […] prachtige foto’s aan. Hoe makkelijk kan het zijn. Een dergelijke reactie hebben wij nooit eerder meegemaakt.’

Tja.

  • Onbeantwoord blijft de vraag ‘waarom wel persbericht en geen toegang voor de pers’?
  • Wie is er eigenlijk de baas in Singer Laren: de verzender van een persbericht? Of een onderliggend modellenbureau?
  • Het PB begint met ‘Singer Laren opent de deuren …’ – die dus voor de pers gesloten blijven.
  • Het museum zo mooi laten??? Hoe lachwekkend.
  • Modellen en outfits beschermen (met een nergens op slaande verwijzing naar portretrecht)?
  • Betaalt Favourite Models voor het gebruik van het museum? En was het Singer-persbericht in hun ogen misschien een goedkope/gratis vorm van publiciteit?

Kijk even hoe Louis Vuitton in juni jl. zijn Spring/Summer-collectie 2019 presenteerde. In het Domaine du Palais Royale, anno 1642 …
(Waarbij opgemerkt dat het bij alle professionele mode-events all over the world zo gaat …)
Probeer het aantal fotograferende smartphones en tablets te tellen. Zie het aantal aanwezigen, de lampen, de boxen …
En weet dat er aan het einde van de catwalk circa 50 professionele vak- en persfotografen zaten – aan het werk.

Screenshot Louis Vutton – juni 2018 – YouTube

Samenvattende sterren:
* professionaliteit
* de wens, de wil, het plezier én de ruimte om iets (moois) te delen
* communicatieve duidelijkheid
* easy thinking, easy living

Het ontbreekt hier allemaal …

///

College krijgt motie van afkeuring aan de broek – raad wijst die af (update)

CDA en D66 dienen vanavond tegen het college van B&W een motie van afkeuring in vanwege de gang van zaken rond het concert op de Brink 1 september jl.

De motie laat zich lezen als een aaneenschakeling van onnozelheid, bedotterij, tweematen-meterij, bevoordeling, mistig- en listigheden, onverantwoordelijk management en bestuur, verachting en beschadiging van de democratie.

Lees de motie hier.

///

Update: De raad heeft in haar wijsheid (…) met 13 tegen 2 stemmen de motie afgewezen.

Motie-indiener Noud Bijvoet zegt:
‘Onze motie van afkeuring over de handelwijze van het college om eigenmachtig zonder raadsbesluit en in strijd met het Evenementenbeleid een vergunning te verlenen voor een concert op de Brink is afgewezen.

De Raad zet zichzelf voor schut en schoffeert ondernemers en omwonenden rond de Brink.

Op de herhaaldelijk gestelde vraag aan de wethouder wat nou die onevenredige schade was die de aanvrager zou lijden als het niet op de Brink mocht, kwam als hakkelend antwoord uiteindelijk: ‘Het was maar voor één keer’ …

Er liggen gelukkig nog zeker acht bezwaarschriften die dit beschamende verhaal een vervolg zullen geven.

Hier zijn geen woorden voor.’

///

Aftreden wethouder Calis?

Er gaan steeds meer stemmen op die – met redenen omkleed – vinden dat Larens Behoud-wethouder Peter Calis moet aftreden – vanwege zijn functioneren in het ‘Brinkconcert 1 september jl’-dossier.

Een voorbeeld:

Memo van B&W over Brink-gebruik op 1 september jl.

Die memo staat hier. Eerst die maar even lezen – en dan de analyse/reactie/conclusie van Oog hieronder …

Voor velen – die de duurzaamheid van de Brink een warm hart toedragen – zal dit wel geruststellend zijn:

‘De aanvullende opmerking in de vergunning bij de toepassing van dit artikel, dat het gaat om‘éénmalig en zonder dat daaraan rechten voor de toekomst kunnen worden ontleend’ is eentoevoeging richting aanvragers. Het concert op 1 september 2018 was op de locatie onverharde Brink eenmalig. Daaraan kan door de organisatoren geen enkel recht worden verleend om voor de toekomst nog een keer voor die locatie een aanvraag in te dienen. Feitelijk zeggen wij daarmee: dit was het en daarmee moet u het doen. Toekomstige verzoeken zullen niet worden gehonoreerd als het wederom die locatie betreft.’

///

Toegezonden (2)

Oog ontving vanuit de burgerij een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor het gebruik van de Brink op 1 september jl. Onderstaand een samenvatting. Het gehele bezwaarschrift kunt u lezen hier.

De schrijver van het bezwaarschrift heeft in tweede instantie nog laten weten:
‘Het is niet relevant of het optreden een succes was. Of het leuk was ook niet, dat is een kwestie van smaak. Ook of het druk was, is niet zo relevant. Het gaat erom dat het Evenementenbeleid het gebruik van de Brink voor grootschallige evenementen heeft beperkt om de bomen te ontzien. Het afwijken hiervan door de wethouder, of eigenlijk de burgemeester want die verstrekt de vergunning, deugt hier niet. Bovendien is het hele proces van de vergunningverlening verkeerd verlopen en probeert men dat nu te verbloemen met een volmacht en een twijfelachtige vergadering van alle partijen.

Overkoepelend speelt het gebrek aan dualisme in het Larens bestuur. Zoals altijd zal Larens Behoud de wethouder ook hier wel steunen en maakt daarmee zichzelf belachelijk als serieuze fractie. Ze zouden het niet moeten accepteren dat de wethouder op deze wijze een raadsbesluit passeert.’

Oog gaat weer over tot de orde van de dag.

pleesbrink - 1

Kleine historie van Sonny’s Inc. op de Brink – en elders

• 2011: voor de zesde of zevende keer Sonny’s Inc. op de Brink.

• Daarna en in het voorjaar van 2012 ontstond op meerdere plaatsen in de samenleving zorg over de bomen op de Brink. Enkele bomen bleken in slechte conditie te zijn. Hetgeen onder andere resulteerde in het besluit om het concert van Sonny’s Inc. te verplaatsen naar Plein 1940 1945 – ‘om de Brink en haar prachtige bomen een jaartje rust te geven’ …

Bron: site Larens Behoud.

• Het concert op Plein 1940 1945 werd in 2012 druk bezocht – het was er drukker dan het op de Brink ooit was geweest. Logisch, want als het om een goede act gaat, krijg je zelfs een weiland bij Biddinghuizen vol met 60.000 toeschouwers. En de grote ronde tent boven het podium gaf het geheel een internationale allure. Het was een mooi voorbeeld van upgrading, van de 2.0-versie.

• Na het concert van 2012 op Plein 1940 1945 is aan de zijde van Sonny’s Inc. (en het daaraan vastzittende evenementenbureau) het idee van Lekker Laren onstaan. Dat werd in 2013 op Plein 190 1945 voor het eerst gerealiseerd. Kennelijk was de keuze tussen ‘terug naar de Brink’ (als die er al was) en een groter evenement op het kermisterrein gemaakt: het werd dus Lekker Laren. Het was ook een succes, er was ook grote belangstelling voor de muziek. Wellicht heeft aan de keuze bijgedragen dat er inmiddels door het openbaar bestuur een begin was gemaakt om tot een helder, duidelijk en rechtvaardig Evenementenbeleid te komen. Terug naar de Brink leek toen in feite geen optie meer.

• Ook in de volgende jaren was Lekker Laren een stevig succes. Met onder meer gastoptreden van Hans Dulfer (2015) en de presentatie van de video Time Machine (2014).

• Het eerder genoemde Evenementenbeleid is er in 2016-2017 gekomen. Wat betreft de Brink houdt het kortgezegd in: de ijsbaan mag (waar lang niet iedereen blij mee is), Art Laren mag – en voor de rest alleen kleinschalig, eendaags, geen zware voorzieningen, voor iedereen toegankelijk.

Vreemd dus dat het gebruik van de Brink op en rond 1 september jl. daar niet aan voldeed; vreemd ook dat – terwijl het concert in 2012 op Plein 1940 1945 zonder Lekker Laren qua bezoekersaantal een topper was – er kennelijk redenen waren om het concert tóch op de Brink te laten plaatsvinden – tegen het lang bediscussieerde en uiteindelijk weloverwogen Evenementenbeleid in en met een toegangsprijs van € 10,- per persoon.

Ondanks het feit dat er (volgens Laarder Courant de Bel) ‘enkele duizenden toeschouwers’ waren – die ongetwijfeld zullen hebben genoten van de optredens, blijft het aan velen niet uit te leggen waarom dit zo is gegaan. Het in de loop der jaren gegroeide milieubesef (groene duurzaamheid) en de schatplicht die er ook wat betreft de Brink bestaat tegenover volgende generaties, zijn zomaar opzij geschoven … waarom? Wat is het onderliggende verhaal?

Inmiddels zijn er tegen de gang van zaken vanuit de burgerij formele bezwaren ingediend. Daarover later deze week meer.