Oog op Laren

11 januari 2018

Heel goed (jammer van de zondag) – en wat …

Filed under: kwesties,nieuws — oogoplaren @ 18:56

… gaat Winter Village (ijsbaan/horecapaleis op de Brink) nou doen???

28 december 2017

Kijk, …

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 12:37

… als je als openbaar bestuur (wethouders en raadsleden), als ondernemers met duurzaamheid hoog in het vaandel
en als ouders die echt begrijpen wat kinderen nodig hebben en wat hen bedreigt – écht vorm wil geven aan
‘minder dominantie van de Chablis’ en vooral ook aan een Rookvrije Generatie, dan zou het er zo uitzien …

Maar kennelijk is de noodzaak daartoe nog niet overal ‘ingedaald’ …

24 december 2017

Kwetsende opmerking over de AA

Filed under: kwesties,nieuws — oogoplaren @ 11:12

Op de site van Larens Behoud staat een interview (overgenomen van Gooi en Eemlander) met ‘detoxcoach’ (?) Jacqueline van Lieshout. Is qua alcoholverslaving kennelijk ervaringsdeskundige – staat anderhalf jaar droog en probeert anderen te helpen te stoppen met drinken. Prima.

Helaas geeft ze blijk van de materie nog  niet zoveel te begrijpen, getuige deze uitspraak: ‘…  dan een AA-groep, dat associeer je meteen met sociaal aan lager wal geraakten.’

Hoe kwetsend is dit voor alle advocaten, weelderige huisvrouwen, succesvolle kunstenaars, CEO’s, enzovoort, enzovoort die met alle pijn, schaamte en verdriet maar ook met succes en respect en liefde naar hun wekelijkse AA-bijeenkomst gaan. Kwetsend in feite voor een ieder die hoe dan ook betrokken is bij de AA (inclusief familieleden van cliënten/patiënten).

Waardoor de AA voor zovelen zo effectief is, is juist het buiten je eigen wereldje treden, de privé- en/of sociale cocon doorbreken waarin je waarschijnlijk al heel lang opgesloten zit. Het is met andere woorden juist goed om je te mengen met ‘anderen’ en juist mede van hen waardering en hulp en emoties te ervaren: met de timmerman, de winkeldame, de werkeloze. Jezelf losmaken van al die verpakkingen is immers een van de noodzakelijkheden om dichter c.q. terug bij jezelf te komen – en dus in staat te zijn de drank te laten staan.

Vandaar ook dat het nuttiger is om niet in je eigen dorp naar een hulpgroep (met ‘ons soort mensen’, bekenden en voormalige ‘partners in crime’) te gaan, maar juist  naar eentje elders – Bussum, Hilversum, Almere, Amsterdam.

Los hiervan: succes met het goede werk.

*Schrijver dezes staat 22,5 jaar droog – en dat is
bij tijd en wijle nog steeds ‘a hell of a job’.

18 december 2017

Hier nu ook ijsballen

Filed under: dingen,kwesties,nieuws,straatbeeld — oogoplaren @ 09:06

Na de Siberische kust en op de Zomerkade in Huizen zijn alhier ook ijsballen aangetroffen.
Larens Behoud heeft in de raad vragen gesteld of ze toe te rekenen zijn aan de locale identiteit.

16 december 2017

Fokke zegt het nu* ook – ‘IJsbaan is naar z’n kloten gegaan’

Filed under: kwesties,nieuws — oogoplaren @ 21:52

* Oog heeft het de afgelopen jaren bij herhaling gezegd.

Fokke in 2011, hier.

14 december 2017

Plan afkoppeling weer niet goed

Filed under: kwesties,nieuws — oogoplaren @ 08:53

Persbericht:

Wethouder Stam moet plan weer terugtrekken
Geen draagvlak bewoners voor verplichte afkoppeling riool

Dinsdag 12 december heeft wethouder Stam voor de tweede keer zijn plan moeten terugtrekken tot verplichte afkoppeling van het riool. Tijdens een massaal bezochte Commissievergadering bleek dat bewoners zich niet goed geïnformeerd voelen met onduidelijke cijfers en onjuiste aannames. Stam wil alle bewoners in Laren verplichten af te koppelen van het riool en hemelwater op te laten slaan op eigen terrein. Wie niet meewerkt aan de methode van de gemeente moet de afkoppeling zelf betalen. Dat kan bewoners duizenden euro’s kosten. Of het plan doelmatig is, is twijfelachtig. Diverse insprekers hekelden het plan en het gebrek aan communicatie van de gemeente. Ze toonden aan dat het plan niet doordacht is en dat er geen draagvlak is onder bewoners om verplicht af te koppelen.

Voor meer informatie:
Bewonerscollectief Doelmatige Aanpak Wateroverlast Contactpersoon: R. Eilander, rpeilander@hotmail.com
06-83244360

3 december 2017

De straatlantaarn van de gemeente doet het wel, …

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 09:11

… maar lijkt op eigen grond te staan … – en nu?

17 november 2017

‘Je raakt als dorp je identiteit kwijt’ …

Filed under: bestuur,kwesties,opinie,politiek,samenleving — oogoplaren @ 10:25

13 november 2017

Open brief aan Remkes en Van der Hoek – pleidooi voor provinciaal doorpakken

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — oogoplaren @ 11:53

remkesantw

10 november 2017

Gesputter

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — oogoplaren @ 09:49

Als we het goed begrijpen:
De gemeenteraad (behalve D66) vraagt aan het College of zij vragen wil inventariseren (…), opdat dan aan Gedeputeerde Staten kan worden gevraagd om die vragen te beantwoorden. De honden blaffen nog een beetje, sommige kwispelen al en de karavaan trekt verder.

Het antwoord van de Provincie zal onder meer zijn:
‘U heeft negen maanden de tijd gehad om een bestuurskracht-versterkend voorstel te doen – het enige wat u heeft geproduceerd is een model waarin zeker vijf belangrijke portefeuilles in sterkere mate dan nu aan de invullende en controlerende functie van de gemeenteraden worden onttrokken. In uw model gaat derhalve de democratische legitimering niet vooruit maar achteruit, hetgeen ongewenst is. Daarnaast zijn recente rapportages over de BEL-organisatie dusdanig dat daar niet de al eerder als wenselijk en noodzakelijk geachte versterking uit valt te concluderen. Ten derde strookt uw model niet met het huidige (noch met het vorige) kabinetsbeleid.’

Zoiets. Dus.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.