Oog op Laren

19 maart 2018

VVD-wethouder Stam van tuinhuisjes ‘wil geen oorlog in het dorp’

Filed under: bestuur,kwesties,opinie,politiek — oogoplaren @ 14:58

Nee nee, ja ja, aha.
Als men De Gooi en Eemlander van heden leest (hier), dan lijkt het erop dat het woordje ‘geen’ niet van wethouder Stam is.

Diverse boze Laarders hebben gereageerd. Onder wie Peter Houbolt:

‘Indertijd heb ik mijn tennishuisje dus wél moeten afbreken (identiek geval). De argumentatie van wethouder, Stam waarom het huisje van de heer Smit wél mag blijven staan, doen je de haren te berge rijzen. ‘De heer Smit heeft keurig zijn dwangsom betaald.’ Dat is de wereld op zijn kop, de Raad van State (n.b. onze hoogste rechtscollege) heeft bepaald dat het huisje afgebroken moet worden op basis van de eigen Gemeentelijke regelgeving. Deze regelgeving is door de gemeente van ook wethouder Stam op democratische wijze tot stand gekomen en daar heb je je als burger aan te houden. De heer Smit kennelijk dus niet en ook de heer Stam lapt zijn eigen regels aan zijn laars en spreekt over een “straight deal”. Wat is daar straight aan? De heer Smit zelf zegt ‘Het is een principepunt geworden, ik vecht mij dood’. Waarvoor? Voor het in stand houden van een illegaal tuinhuisje! Dat verwacht je toch niet van de voorzitter van Larens Behoud, waarvan ik dacht dat het een democratische partij is. O, ja de heer Stam zegt ook nog, dat hij geen oorlog in het dorp wilde, ook zo’n prima argument. Wie is hier nu de baas, de heer Smit of de wethouder?

Indertijd werd ik gedwongen om mijn huisje af te breken, niks dwangsom betalen en er werd ook niet gewacht op een bestemmingsplanwijziging (dit laatste argument is ook absurd, wij hebben van doen met de regels van 2014, daar hoef je geen jurist voor te zijn).

Al met al is het gekonkel inzake dit tuinhuisje een aanslag op mijn rechtsgevoel en is het vertrouwen in het democratisch gehalte en het rechtvaardigheidsprincipe van deze gemeente tot nul gedaald.

Het zou de heer Smit sieren indien hij als democratisch burger zijn tuinhuisje gewoon afbreekt.’

///

Grappig (…) trouwens dat de site van Larens Behoud wel heeft bericht over een onverkwikkelijk onderonsje tussen twee leden van Hart voor Bloemendaal en de burgemeester van die gemeente (lekker belangrijk), maar niets meldt over de vooral feitelijke publicatie gisteren in De Telegraaf over eigen dorp en andere ‘eigenheden’ …

///

18 maart 2018

Dus …

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek — oogoplaren @ 15:44

Persbericht van heden:

‘Timo Tuinhuisje’ haalt De Telegraaf …

Filed under: kwesties,nieuws — oogoplaren @ 09:03

… op de digitale voorpagina van vanochtend, vindt het maar ‘gezeur’ en vlucht …

timotele3

… met wat partieel geheugenverlies in de (vaderlijke) slachtofferrol:

Omdat het nu ‘om hem gaat’, zou het gerechtvaardigd (…) zijn
z’n poot stijf te houden … Bekende truc.

Oog: • Het gaat niet om u, het gaat niet om wiens zoon dan ook. Het gaat om rechtspraak en rechtvaardigheid.
Het gaat om transparantie en om gelijkheid – twee van de drie factoren die burgers wél belangrijke eigenschappen vinden van de lokale politiek.

Bron foto en tekstdelen: De Telegraaf, digitaal, 18 maart 2018

 

15 maart 2018

Grappig dat woord ‘schoffering’ …

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — oogoplaren @ 10:18

… vanwege de omgang met de tuinhuisje-uitspraak van de Raad van State.

Bron: site Larens Behoud < Laarder Courant de Bel

9 maart 2018

Nog ‘een aanslag’ op de Brink?

Filed under: bestuur,journalistiek,kwesties,nieuws,opinie,politiek — oogoplaren @ 11:40

Uit de Laarder Courant de Bel, 7 maart 2018, pagina 3:

Reactie van andere inwoner:
‘Het is toch niet te filmen. Er zijn vreselijk veel mensen boos op de huidige coalitie. Larens Behoud moet zich schamen om zich zo te noemen.
Het kappen en vernielen van alles, en de verhoudingen met de projectontwikkelaars (Rabobank-appartementen, het hotel en wellicht het komende
plan rond de bestemming van Golden River) – overal met veel medewerking van LB en VVD met voorman Ton Stam wordt de boel vernield!

Waarschijnlijk dat het plan erachter zit “regelen voor de herindeling een feit is”!’

Reactie van Oog:
‘Al jaren geleden heeft Oog voorgesteld – met respect voor de historie en met oog voor de behoefte van de hedendaagse mens, de Brink de status en vorm te geven van ‘binnendorps stiltegebied’. Afgezet met lage hekjes zodat het gebied niet met (brom)fietsen kan worden begaan. Voorzien van wat meer natuur (struiken, bomen) en banken, zodat men kan zitten, praten, reflecteren – rust kan vinden.’

7 maart 2018

Beste ……,

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 20:51

Tuinhuisje-gate bereikt landelijke pers – en veroorzaakt lokale irritatie en boosheid

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 11:01

Door meerdere inwoners van Laren is onderstaande cartoon opgestuurd.

Begeleidende teksten zijn onder meer:
‘Indertijd heb ik mijn tennishuisje wél af moeten breken! Krijgt de heer Smit een voorkeursbehandeling, omdat hij voorzitter is van Larens Behoud en zijn zoon voormalig wethouder van diezelfde partij? Schandelijk; een zichzelf respecterend gemeentebestuur onwaardig.’

‘Zomaar een aardigheidje van een inwoner van Laren – die zich ook enorm stoort aan het gedrag van Timo Smit/Larens Behoud
en de VVD, die kennelijk hier de dienst uitmaken.’

Baas in eigen dorp?

Filed under: bestuur,kwesties,politiek,veranderingen — oogoplaren @ 09:18

Al negen jaar strijdt Stichting Behoud Erfgoed Rosa Spier voor het behoud van het huidige Rosa Spier Huis (RSH) aan de Esseboom en tegen de onzalige sloop/nieuwbouwplannen, die als sinds 2005 binnen het bestuur en directie van de Stichting Esseboom/Stichting Rosa Spier Huis met veel aplomb worden gepresenteerd en steeds weer wijzigen.

De uiteindelijk gekozen plek, pal langs de A1 is een zeer ongelukkige.
Zowel zo’n 28 van de huidige bewoners van het RSH, een aantal omwonenden als onze stichting, gesteund door de Erfgoed Vereniging Heemschut en de Nederlands Tuinenstichting (vanwege de dreigende sloop van het huidige RSH en het amoveren van de tuin van Mien Ruys) hebben tevergeefs bezwaar respectievelijk beroep aangetekend, maar zijn niet-ontvankelijk verklaard. Daardoor is de betrokken rechter van de Rechtbank Midden Nederland niet toegekomen aan de inhoudelijke bezwaren.

En die zijn nogal ingrijpend.
Het gaat in principe om de volgende zaken:
– de gemeenteraad heeft, op 5 juli 2017 in een met algemene stemmen aangenomen motie, uitgesproken dat de Stichting Esseboom pas met de aanvang van bomenkap mag beginnen als de vergunning onherroepelijk is;
– op 10 juli heeft B&W de omgevingsvergunning verleend. Daarin is slechts een algemene bepaling opgenomen dat “…binnen een jaar na verlenen van de vergunning met de het kappen moet zijn begonnen”. Dus de motie is niet verwerkt in één van de voorwaarden bij die vergunning;
– op 28 juni 2017 stelt B&W de Geluidskaart 2016 voor Laren vast en stuurt een memo daarover aan de raadsleden met de mededeling dat die ook te vinden is op de website van Laren;
– op 10 juli, dus twee weken later wordt vergunning verleend, mede op grond van de geluidskaart 2011, die dus niet meer geldt. Dus hier handelt B&W in strijd met de normen in de Wgh – Wet geluidhinder (op basis van art. 83, lid 1), die bepaald dat in een zone binnen de contour van >53 dB geen nieuwbouw woningen en zorginstellingen gebouwd mogen worden.

Bovendien voldoet het besluit van B&W van april 2013 tot verhoging van de grenswaarde verkeerslawaai voor maximaal 35 woningen (gebaseerd op een oud plan van een ander architectenbureau) tot de, wettelijk maximaal toegestane waarde van 52 dB, dus ook niet meer!
De >53 dB contour op de Geluidskaart voor Laren van december 2016 is al zover over de bouwlocatie opgeschoven dat het Zorg- en Cultuurgebouw met 43 zorgwoningen (SOM en PG) binnen die contour valt. Gaf het Ingenieursbureau Cauberg-Huygen (bestemmingsplan Laren-West, van kracht op 7 mei 2014) nog aan dat in 2011 de geluidsituatie het bouwen van woningen aldaar mogelijk maakte, voor 2021 gaven zij als prognose, dat vrijwel de gehele locatie binnen de contour van >53 dB zou komen te liggen! De huidige geluidssituatie gaat dus inderdaad die richting op.

De omgevingsvergunning is dus in strijd met de Wgh. Als er nu niets gebeurt worden er dus 43 zorgwoningen en 92 appartementen gebouwd die in feite onbewoonbaar zijn door het verkeerslawaai van de A1! De in het bouwplan opgenomen gevelisolatie kan onvoldoende het vereiste geluidsniveau binnen garanderen en op de balkons en dakterrassen zitten is dus ook niet aangenaam! Het hele plan is simpelweg in strijd met de milieuwetgeving!

4 maart 2018

Baas in eigen dorp?

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — oogoplaren @ 16:24

Dat lijken toch vooral degenen te zijn die zich NIET aan de wet willen houden …

Persbericht D66-Laren.

2 maart 2018

Goed gevoel

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 19:59

Van de FB-pagina van Liberaal Laren:

Oog had over deze kwestie eind vorig jaar een post – en zie!

Nu het tuinhuisje nog – in het dorp dat zo graag zelf de baas wil blijven …

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.