Noud Bijvoet (D66) stelt een vraag

Tot verbazing van velen heeft het college van B&W eigenhandig besloten om een grootschalig evenement (Sonny Inc.) vergunning te verlenen voor een optreden op de Brink, terwijl dat evenement volgens het bestaande Evenementenbeleid op Plein 1945 zou moeten plaatsvinden. De reden voor het besluit is niet gepubliceerd.

Voldoende reden om deze vraag te stellen:

‘Wat vind je van het feit dat het college een besluit van de gemeenteraad naast zich neerlegt en in strijd met dat besluit een vergunning afgeeft voor een grootschalig evenement (met versterkte muziek, met een bouwwerk, langer dan een dag met op- en afbouw, etc. )?’ 

Om onnodige discussies te vermijden: de vraag is dus niet of Sonny wel of niet op de Brink mag optreden, wel of geen overlast bezorgt, wel of geen leuk evenement is voor Laren en de regio, etc. Het gaat alleen om de vraag of het college een raadsbesluit kan en mag negeren.

Sonny’s Inc terug naar de Brink – leuk, maar … (update)

Foto gemaakt op 16 juli 2011 – het regende toen.
Een verschil met toen zal zijn: niet gratis, maar € 7,50 voor de toegang …

Nog een verschil: toen was er geen (in 2017 gewijzigd) Evenementenbeleid – nu wel.
En daaruit valt te concluderen dat B&W met zijn eenmalige vergunning dat Evenementenbeleid (lees: het zorgvuldig omgaan met het onverharde gedeelte van de Brink) gewoon aan de kant heeft geschoven …

Kennelijk zijn het loze ‘ja maar, het is zoveel sfeervoller daar’ en de druk/invloed van (politieke) vriendjes belangrijker dan het zich houden aan wet- en regelgeving waar lang over is gediscussieerd en waar uiteindelijk recht is gedaan aan milieu, natuur en lokale duurzaamheid.

Maar nu dus even niet. Democratische spelregels zijn hier – dat blijkt maar weer eens – niet zo erg veel waard.

Haarlem, leest u mee …?