Buurtspeelplekken rookvrij

Andere rookvrije speelplekken zijn:

  • –  Speeltuin Gooiersgracht/Evertas
  • –  De speeltuin tussen de straten Goede Herder, De Veenen en Engelsjan

Buurtspeelplekken rookvrij … Er is echter heel veel voor te zeggen om dat ook wettelijk te laten gelden voor (strand)terrassen met kinderen, woonkamers, keukentafels, de auto met het gezinsuitje, de hele sportclub, enzovoort, enzovoorts … In feite moet alles (a-l-l-e-s) wat met roken heeft te maken (dus ook e-sigaretten e.d.) buiten het gezichtsveld blijven van kinderen onder de 16, liefst 18 jaar.

Laat die plataan maar staan!

Aan het Dokter Keemanpaadje moeten vier sociale-huurwoningen komen. Puck (91) en Bep (89), beiden bewoonsters van de achterliggende Pastoor Hendriksflat, zijn in actie gekomen om de kap van negen bomen tegen te gaan. Puck: ‘Iedereen een dak boven z’n hoofd, dat kunnen we begrijpen. Maar dat kan hier ook zonder bomenkap.’ Vooral de majestueuze plataan – met een omtrek van 3,50 meter en een doorsnede van 111 cm – gaat de dames aan het hart. Puck: ‘En anderen ook. We hebben inmiddels ruim vijftig handtekeningen van omwonenden die tegen de kap zijn én die willen dat het karakteristieke Dokter Keemanpaadje blijft bestaan.’
Beide dames hopen dat de politiek de kwestie oppakt. Volgens hen gaat het immers ook om het woongenot van zowel hun mede-flatbewoners, de bewoners van de Johanneshove en Onder de Bogen als van passanten.

Twee lintjes

De heer dominee Jan Rinzema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij een bijzondere invulling heeft gegeven aan het beroep predikant. In al zijn standplaatsen heeft hij inhoud gegeven aan zijn betrokkenheid bij cultuur en maatschappij. Hij is hierdoor niet alleen dienstbaar aan zijn eigen kerkelijke gemeenschap maar ook aan de gemeenschap in het algemeen.


De heer J.G. van den Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich sinds lange tijd inzet voor het behoud van cultureel erfgoed en actief is op kerkelijk en economisch gebied. Daarnaast zet hij zich ook in voor de bevordering van de bijenteelt. De decorandus wilde niet op de foto.