Weekmarkt: goed geregeld, her en der geen afstand

De Weekmarkt op Plein 1940 1945 was in ieder geval goed geregeld. Er was met pijlen aan de kramen en met krijt op de grond een éénrichtingsverkeer aangegeven (met de zon mee); de meeste bezoekers hielden zich daaraan. Bij de meeste kramen waren voorzieningen voor het in acht nemen van de 1,5 meter getroffen – daar hield men zich goed aan. Her en der (soms bedenkelijk veel) was het aantal personen dicht bij elkaar (te) groot.