Uit volle borst(en) …

Sint bezoekt t’ Bonte Paard en krijgt een groepje dames zover om te zijner glorie een liedje te zingen. Als het gezang (…) is weggeëbd, zegt Sint: ‘Dat was niet echt uit volle borst …’ Waarop een der dames zegt: ‘Nou, die hebben we toch niet meer.’ Het bleef gezellig.

De motor van Hart van Laren is afgezwaaid

Ton Vos, kwartiermaker van de Brinkhuis-renovatie en later coördinator Algemene Zaken, heeft vanmiddag onder het genot van een hapje en een drankje, beladen met cadeaus en lovende woorden en in aanwezigheid van velen, afscheid genomen van het Brinkhuis en Hart van Laren.