Toegezonden (2)

Oog ontving vanuit de burgerij een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor het gebruik van de Brink op 1 september jl. Onderstaand een samenvatting. Het gehele bezwaarschrift kunt u lezen hier.

De schrijver van het bezwaarschrift heeft in tweede instantie nog laten weten:
‘Het is niet relevant of het optreden een succes was. Of het leuk was ook niet, dat is een kwestie van smaak. Ook of het druk was, is niet zo relevant. Het gaat erom dat het Evenementenbeleid het gebruik van de Brink voor grootschallige evenementen heeft beperkt om de bomen te ontzien. Het afwijken hiervan door de wethouder, of eigenlijk de burgemeester want die verstrekt de vergunning, deugt hier niet. Bovendien is het hele proces van de vergunningverlening verkeerd verlopen en probeert men dat nu te verbloemen met een volmacht en een twijfelachtige vergadering van alle partijen.

Overkoepelend speelt het gebrek aan dualisme in het Larens bestuur. Zoals altijd zal Larens Behoud de wethouder ook hier wel steunen en maakt daarmee zichzelf belachelijk als serieuze fractie. Ze zouden het niet moeten accepteren dat de wethouder op deze wijze een raadsbesluit passeert.’

Oog gaat weer over tot de orde van de dag.

pleesbrink - 1

Kleine historie van Sonny’s Inc. op de Brink – en elders

• 2011: voor de zesde of zevende keer Sonny’s Inc. op de Brink.

• Daarna en in het voorjaar van 2012 ontstond op meerdere plaatsen in de samenleving zorg over de bomen op de Brink. Enkele bomen bleken in slechte conditie te zijn. Hetgeen onder andere resulteerde in het besluit om het concert van Sonny’s Inc. te verplaatsen naar Plein 1940 1945 – ‘om de Brink en haar prachtige bomen een jaartje rust te geven’ …

Bron: site Larens Behoud.

• Het concert op Plein 1940 1945 werd in 2012 druk bezocht – het was er drukker dan het op de Brink ooit was geweest. Logisch, want als het om een goede act gaat, krijg je zelfs een weiland bij Biddinghuizen vol met 60.000 toeschouwers. En de grote ronde tent boven het podium gaf het geheel een internationale allure. Het was een mooi voorbeeld van upgrading, van de 2.0-versie.

• Na het concert van 2012 op Plein 1940 1945 is aan de zijde van Sonny’s Inc. (en het daaraan vastzittende evenementenbureau) het idee van Lekker Laren onstaan. Dat werd in 2013 op Plein 190 1945 voor het eerst gerealiseerd. Kennelijk was de keuze tussen ‘terug naar de Brink’ (als die er al was) en een groter evenement op het kermisterrein gemaakt: het werd dus Lekker Laren. Het was ook een succes, er was ook grote belangstelling voor de muziek. Wellicht heeft aan de keuze bijgedragen dat er inmiddels door het openbaar bestuur een begin was gemaakt om tot een helder, duidelijk en rechtvaardig Evenementenbeleid te komen. Terug naar de Brink leek toen in feite geen optie meer.

• Ook in de volgende jaren was Lekker Laren een stevig succes. Met onder meer gastoptreden van Hans Dulfer (2015) en de presentatie van de video Time Machine (2014).

• Het eerder genoemde Evenementenbeleid is er in 2016-2017 gekomen. Wat betreft de Brink houdt het kortgezegd in: de ijsbaan mag (waar lang niet iedereen blij mee is), Art Laren mag – en voor de rest alleen kleinschalig, eendaags, geen zware voorzieningen, voor iedereen toegankelijk.

Vreemd dus dat het gebruik van de Brink op en rond 1 september jl. daar niet aan voldeed; vreemd ook dat – terwijl het concert in 2012 op Plein 1940 1945 zonder Lekker Laren qua bezoekersaantal een topper was – er kennelijk redenen waren om het concert tóch op de Brink te laten plaatsvinden – tegen het lang bediscussieerde en uiteindelijk weloverwogen Evenementenbeleid in en met een toegangsprijs van € 10,- per persoon.

Ondanks het feit dat er (volgens Laarder Courant de Bel) ‘enkele duizenden toeschouwers’ waren – die ongetwijfeld zullen hebben genoten van de optredens, blijft het aan velen niet uit te leggen waarom dit zo is gegaan. Het in de loop der jaren gegroeide milieubesef (groene duurzaamheid) en de schatplicht die er ook wat betreft de Brink bestaat tegenover volgende generaties, zijn zomaar opzij geschoven … waarom? Wat is het onderliggende verhaal?

Inmiddels zijn er tegen de gang van zaken vanuit de burgerij formele bezwaren ingediend. Daarover later deze week meer.

Toegezonden (1)

Vergezeld van de tekst: ‘…ach als vrienden onder elkaar doe je dat toch gewoon. En … als vrienden onder elkaar bedank je je vrienden natuurlijk wel eventjes, want voor wat hoort wat.’

Morgen: ‘gekronkel met vergunningen’ – ook toegezonden.

Weer ‘aanslag’ van Larens Behoud op de Brink

Na het gerommel en gerotzooi met een tuinhuisje in de tuin van een Larens Behoud-‘prominent’ aan de Brink (het staat er nog steeds en er hangt een walm omheen van minachting, leugens, bedrog en uiterste zieligheid), lijkt genoemde partij wederom een ‘aanslag’ op de Brink op zijn conto te kunnen schrijven.

Onderstaand Facebook-bericht spreekt in ieder geval voor zich. Eerdere geluiden uit de locale samenleving waren enerzijds positief (‘leuk dat het terug is’)  en anderzijds ronduit afwijzend (‘tegen het na veel moeite vastgestelde Evenementenbeleid in’).

Overigens: er vindt een optreden plaats van Sonny’s Inc. Na een aantal jaren aan het einde van de zomer (en als onderdeel van Lekker Laren) te hebben opgetreden op Plein 1940 1945, heet het nu ‘weer terug naar de basis’. Met dan wel dit verschil dat die ‘basisconcerten’ gratis waren en dat er nu € 10,- per persoon moet worden betaald.