Noud Bijvoet (D66) stelt een vraag

Tot verbazing van velen heeft het college van B&W eigenhandig besloten om een grootschalig evenement (Sonny Inc.) vergunning te verlenen voor een optreden op de Brink, terwijl dat evenement volgens het bestaande Evenementenbeleid op Plein 1945 zou moeten plaatsvinden. De reden voor het besluit is niet gepubliceerd.

Voldoende reden om deze vraag te stellen:

‘Wat vind je van het feit dat het college een besluit van de gemeenteraad naast zich neerlegt en in strijd met dat besluit een vergunning afgeeft voor een grootschalig evenement (met versterkte muziek, met een bouwwerk, langer dan een dag met op- en afbouw, etc. )?’ 

Om onnodige discussies te vermijden: de vraag is dus niet of Sonny wel of niet op de Brink mag optreden, wel of geen overlast bezorgt, wel of geen leuk evenement is voor Laren en de regio, etc. Het gaat alleen om de vraag of het college een raadsbesluit kan en mag negeren.