UvA-hoogleraar Politicologie Tom van der Meer:

‘Het belangrijkst vindt men vrije en eerlijke lokale verkiezingen (gemiddelde score: 8,5), transparante besluitvorming (7,9), en gelijke behandeling (7,8). Naast het minimalistische principe van vrije en eerlijke verkiezingen, benadrukken Nederlanders dus sterk de procedurele kwaliteit van het openbaar bestuur. Wie de legitimiteit van de lokale democratie op peil wil houden, doet er dan ook goed aan in de eerste plaats dit soort minimalistische en procedurele principes te waarborgen.’

Uit: Democratie Dichterbij (SKON, 2016)

Het zich toe-eigenen van dorp, cultuur, identiteit en eigenheid door de lokale politiek c.q. sommige lokale politieke partijen moet dan ook worden beschouwd als verkiezingsbederf. Die partijen zijn veel meer uit op aanzien, macht en baantjes dan op behoud van en zorg voor dorp en inwoners.

Tom van der Meer (1980) is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap, aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Hij is sinds 2015 co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO).Hij doet voornamelijk onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag (electorale volatiliteit), politieke socialisatie en sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit).

Leembank onder NieuwOudLaren

Naarderstraat: de grondwerkzaamheden voor het keldertje (…) van NieuwOudLaren hebben wat vertraging opgelopen. Oorzaak is de aanwezigheid van een leembank (slibachtige tussenlaag), waardoor de afvoer van het grondwater niet naar wens verloopt. Mogelijk moet de bank gedeeltelijk worden uitgegraven.

Vanmiddag in Blaricum

De 85e verjaardag van Rina ‘Koningin van Laren’ Molenaar werd vanmiddag nog ’s dunnetjes overgedaan met onder meer een versnapering bij Blushing en een rondrit per paard en wagen van Brenda van Laar. Burgemeester Elbert Roest mocht ook mee – en dat vond ‘ie fijn.