Donkere wolken boven Gooise natuur

Het Goois Natuureservaat (GNR), de enige en terechte erfgenaam van 2800 hectare Gooise natuur, dreigt in handen te vallen van het provinciale waterleidingbedrijf PWN. Bezuinigingen zouden het noodzakelijk maken dat de GNR-organisatie opgaat in een veel grotere organisatie waarmee het raakvlakken heeft en waardoor er ‘schaalvoordelen’ zijn te realiseren.
Velen echter zijn bang dat het zorgvuldige bestuur en beheer door GNR van de Gooise natuur aldus in een organisatiecultuur terecht zal komen van afstandelijke bestuurders, verminderde betrokkenheid en kennis, bezuinigen en krappe budgetten, efficiency-denken en maximale verdienmodellen. Ook in Blaricum en Laren proberen steeds meer politici de lokale vertegenwoordigers in het GNR-bestuur ervan te overtuigen dat een samenwwerking dan wel fusie met PWN beslist geen goede zaak zal zijn. Wordt vervolgd.

Enkele cijfers: GNR bestaat sinds 1932; de jaarlijkse inkomsten bedragen circa 1 miljoen, daarvan komt acht ton van de Postcode Loterij en 180.000 van Amsterdam; indien PWN het GNR overneemt zal de donatie van de Postcode Loterij wegvallen; saillant detail is dat PWN per jaar 8 miljard liter water uit de GNR-gebieden haalt er daar niets voor betaalt, indien die levering volgens marktprijzen zou geschieden, zou GNR jaarlijks 2,7 miljoen kunnen factureren. Ofwel: een verzakelijking van de relatie PWN-GNR kan de zelfstandigheid, autonomie en het deskundige rentmeesterschap van GNR over de Gooise natuur waarborgen. Een samenwerking of fusie is dan helemaal niet nodig; de zoveelste burger-onvriendelijke centralisatie (politie, brandweer, basisscholen, zorg) kan voorkomen worden. Hier Blaricummer Frans Ruijter op Radio 6FM over deze kwestie en hier Peter Calis (Larens Behoud).

Op z’n kant tegen de rand

15:30 uur, A1 richting Amsterdam, vlak voor afslag Laren: een auto met een inzittende kwam door onbekende oorzaak op zijn kant tegen de vangrail terecht. Er was in eerste instantie sprake van een beknelling – de brandweer en ook de traumaheli werden gealarmeerd. Het bleek mee te vallen, de bestuurder is met onbekend letsel naar de ambu gebracht.