Twee lintjes

De heer dominee Jan Rinzema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij een bijzondere invulling heeft gegeven aan het beroep predikant. In al zijn standplaatsen heeft hij inhoud gegeven aan zijn betrokkenheid bij cultuur en maatschappij. Hij is hierdoor niet alleen dienstbaar aan zijn eigen kerkelijke gemeenschap maar ook aan de gemeenschap in het algemeen.


De heer J.G. van den Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich sinds lange tijd inzet voor het behoud van cultureel erfgoed en actief is op kerkelijk en economisch gebied. Daarnaast zet hij zich ook in voor de bevordering van de bijenteelt. De decorandus wilde niet op de foto.