‘ …, zij zullen zo altijd blijven doorleven.’

Vanavond is, in aanwezigheid van onder andere de ambassadeur van Israël en opperrabbijn Jacobs, het monument onthuld ter nagedachtenis van 48 kinderen en vier stafleden die in de oorlog deel uitmaakten van de Berg-Stichting en de oorlog niet hebben overleefd. De ruimte rond het monument heet nu Reitsemaplantsoen, een eerbetoon aan directeur Jan Reitsema die met zijn vrouw in de oorlogsjaren vele kinderen uit de handen van de Duitsers heeft gehouden. De plaquette met de namen van de 52 slachtoffers werd onthuld door oud-Berg-Stichting-bewoner Maurice Cohen (83) en drie van zijn kleinkinderen.