Update asbest: niet in lokalen en gangen

In de Montessorischool aan de Leemkuil in Laren is geen asbest aangetroffen in de lokalen en gangen. Dat bleek uit onderzoek waarvan de uitslagen vrijdagmiddag bekend werden. Dit nadere asbestonderzoek werd gedaan naar aanleiding van de asbestvondst in zolder- en kelderruimte, eerder deze week. Die ruimtes zijn nu hermetisch afgesloten, zodat het asbest zich niet kan verspreiden. De school gaat maandag weer open. Waarschijnlijk wordt in de kerstvakantie de kelder gesaneerd en in de zomervakantie de zolder.
In het asbestonderzoek is ook een meting gedaan op de zolder. Daar is een pomp geplaatst, met behulp waarvan de lucht in de ruimte is gemonsterd. Uit die meting is gebleken dat in de lucht op de zolder geen asbest aanwezig is. Ouders en verzorgers van de leerlingen zijn vrijdagavond door de schooldirectie geïnformeerd.
Hoewel strikt genomen niet noodzakelijk, heeft de schooldirectie besloten om het gebouw dit weekend huishoudelijk te laten reinigen door een regulier schoonmaakbedrijf. Zij zullen daarbij de kerstversiering die van de zolder afkomstig is verwijderen.