VVD-wethouder Stam van tuinhuisjes ‘wil geen oorlog in het dorp’

Nee nee, ja ja, aha.
Als men De Gooi en Eemlander van heden leest (hier), dan lijkt het erop dat het woordje ‘geen’ niet van wethouder Stam is.

Diverse boze Laarders hebben gereageerd. Onder wie Peter Houbolt:

‘Indertijd heb ik mijn tennishuisje dus wél moeten afbreken (identiek geval). De argumentatie van wethouder, Stam waarom het huisje van de heer Smit wél mag blijven staan, doen je de haren te berge rijzen. ‘De heer Smit heeft keurig zijn dwangsom betaald.’ Dat is de wereld op zijn kop, de Raad van State (n.b. onze hoogste rechtscollege) heeft bepaald dat het huisje afgebroken moet worden op basis van de eigen Gemeentelijke regelgeving. Deze regelgeving is door de gemeente van ook wethouder Stam op democratische wijze tot stand gekomen en daar heb je je als burger aan te houden. De heer Smit kennelijk dus niet en ook de heer Stam lapt zijn eigen regels aan zijn laars en spreekt over een “straight deal”. Wat is daar straight aan? De heer Smit zelf zegt ‘Het is een principepunt geworden, ik vecht mij dood’. Waarvoor? Voor het in stand houden van een illegaal tuinhuisje! Dat verwacht je toch niet van de voorzitter van Larens Behoud, waarvan ik dacht dat het een democratische partij is. O, ja de heer Stam zegt ook nog, dat hij geen oorlog in het dorp wilde, ook zo’n prima argument. Wie is hier nu de baas, de heer Smit of de wethouder?

Indertijd werd ik gedwongen om mijn huisje af te breken, niks dwangsom betalen en er werd ook niet gewacht op een bestemmingsplanwijziging (dit laatste argument is ook absurd, wij hebben van doen met de regels van 2014, daar hoef je geen jurist voor te zijn).

Al met al is het gekonkel inzake dit tuinhuisje een aanslag op mijn rechtsgevoel en is het vertrouwen in het democratisch gehalte en het rechtvaardigheidsprincipe van deze gemeente tot nul gedaald.

Het zou de heer Smit sieren indien hij als democratisch burger zijn tuinhuisje gewoon afbreekt.’

///

Grappig (…) trouwens dat de site van Larens Behoud wel heeft bericht over een onverkwikkelijk onderonsje tussen twee leden van Hart voor Bloemendaal en de burgemeester van die gemeente (lekker belangrijk), maar niets meldt over de vooral feitelijke publicatie gisteren in De Telegraaf over eigen dorp en andere ‘eigenheden’ …

///

Vreemde VVD

VVD-Laren en VVD-Blaricum zijn in feite twee takjes van hetzelfde boompje, onder één bestuur en zo.

De Blaricumse liberalen zijn voor fusie, die in Laren niet.

Toelichting vanuit het Blaricumse:

‘Laren was bestuurlijk onder de maat van 2010-2014 [toen de VVD de grootste partij was …] en heeft een aardige [??? …] bestuursperiode achter de rug. Hun afweging is schijnbaar ‘dat kan nog wel even voort’.

In Blaricum ‘houdt het echter niet over’. De VVD Blaricum vindt dat we door de absolute ondergrens zijn gezakt en kiest voor het bouwen aan het Blaricum van ‘2030’: versterkte kern en dorp ingebed in deskundige gemeente met een gezonde bestuurscultuur. Daar gaan we ons nu direct voor inzetten: bestuur op de samenleving af, deskundigheid benutten en lokale netwerken (clubs, brandweer, Oranjevereniging) en symbolen (karakter dorpsgezicht) versterken. Hulp bieden als dat nodig is om basisvitaliteit op orde brengen. We hebben al vier jaar de boot gemist. Nu direct aan de slag, in het dorp en aan de bestuurstafels voor het beste van Blaricum!’
Hun afweging is schijnbaar ‘dat kan nog wel even voort’.
Als je de kaalslag aan de Rijksweg ziet, de verwoesting van locaties bestemd voor/als cultureel erfgoed en dit broedplaats, het gehannes met de bouwvergunning voor Hoog Hoeflo0 20A/22 en de angst van onder andere Liberaal Laren dat er na de verkiezingen hele dorpsonvriendelijke veranderingen kunnen gaan plaatsvinden op/aan de Brink … – dan heeft dat ‘nog wel even voort kunnen gaan’ waarschijnlijk maar weinig draagvlak.