Oog op Laren

31 januari 2018

Tuinhuisje-gate: onrechtmatige ‘deal’ tussen wethouder en eigenaar

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek — oogoplaren @ 13:49

• Brief College-antwoorden hier.

Schrik

Filed under: 112 — oogoplaren @ 11:13

Zevenend, 10:28 uur: een auto reed een meisje op/met fiets aan op het zebrapad.
Onduidelijk is of ze liep of fietste.
Er waren geen verwondingen (check door ambulance), wel schrik en wat schade.

Betrokkenen kwamen bij de makelaars in aanwezigheid van politie, vriendinnen en mams op verhaal.
Dat was ontroerend goed.

Wortel was ook altijd in voor wat humor

Filed under: mensen — oogoplaren @ 10:00

Vandaag is het de 80e geboortedag van Ernst Wortel – r.i.p.
Foto uit 2012.

29 januari 2018

Daar komt …

Filed under: straatbeeld,veranderingen — oogoplaren @ 11:17

… wát voor huisje?!

28 januari 2018

Ballen binnen, bellen buiten

Filed under: straatbeeld — oogoplaren @ 09:10

26 januari 2018

Peter R. opende JAC

Filed under: bijeenkomsten,cultuur,nieuws — oogoplaren @ 21:03

Wooninspiratiecentrum Het Gooi van Designa, Nieuweweg 6: vanavond ging daar de expositie Ubuntu van start.
Peter R. de Vries verrichtte de opening – de kunstenares JAC = Jacqueline de Vries is zijn echtgenote.

JAC bij The only living boy in New York

JAC met gastheer Bertram Terpstra van Designa bij Hekima (l) en Hombre (r) – groter hier

Peter R. de Vries

Louis van Gaal was er ook.

Wateroverlast – brief (2)

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 14:01

Hele brief hier.

Wateroverlast – brief (1)

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 13:52

Ziet u het?

Filed under: straatbeeld — oogoplaren @ 11:32
Foto: Remco Bouwman.

25 januari 2018

Over een tuinhuisje en de rechtsgelijkheid – + reacties

Filed under: kwesties — oogoplaren @ 10:17

Wie aan de toekomst denkt, denkt ook aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Wie aan die verkiezingen denkt, denkt ook aan wel of geen fusie.
Wie denkt aan geen fusie, denkt dan ook aan Larens Behoud.

De club die stelt dat het allemaal slechter zal gaan na een fusie.
De club die stelt dat het allemaal goed en beter zal gaan na geen fusie.
Opvattingen die zeker ook door partijprominent Timo Smit worden uitgesproken.

En bij goed en beter: dan denkt men natuurlijk aan rechtliggende stoeptegels, aan netjes parkeren,
aan dorpsidentiteit, aan cultuurbehoud, aan heel veel andere fijne dingen – en zo.

Dan denkt men vanzelfsprekend ook aan rechtsgelijkheid, aan het zich door bestuurders
houden aan de wet, aan respect voor hogere overheden, aan betrouwbaarheid. Dan denkt men
kortgezegd aan een politiek-bestuurlijke moraal die in positieve zin onderscheidend is.

Dan denkt met liever niet aan de uitspraak van teleurgesteld afzwaaiend D66-raadslid Noud Bijvoet
‘Dualisme is dood in Laren’. Dan denkt men liever niet aan de ‘afschuivende antwoorden’ die
het lokale bestuur sinds 2014 (!) heeft gegeven op vragen waarom de uitspraak van de Raad van State
uit dat jaar (‘het tuinhuisje op Brink 7 moet weg’) niet is uitgevoerd.

Dan zijn er toch (steeds meer) Laarders die het met Bijvoet eens zijn en de afgelopen raadsperiode met grote
zorg, irritatie en afgrijzen hebben gezien dat in feite Larens Behoud (samen met VVD en doedeltje CDA)
lokaal de dienst uitmaakt. Met in het College van B&W Tijmen Smit, zoon van de tuinhuis-Smit …

Wie de boel aan de Brink bekijkt, ziet dat er sinds 2014 dus niets is veranderd. Of wacht, toch wel.
De heg voor het tuinhuisje is aanzienlijk hoger en voller geworden. Opdat de eigenaar over een paar
jaar de kaart kan spelen ‘de RvS-uitspraak is nu verjaard, het huisje is niet of nauwelijks meer zichtbaar,
de raad moet maar besluiten dat het kan blijven staan.’

Daar zitten dan wel twee hele vervelende kantjes aan. Of kleurtjes en geurtjes, zo u wilt.

Ten eerste is die heg (gezet in 2011, naar verluidt tegelijk met het tuinhuisje dat direct al omstreden was)
zó hoog geworden dat het middel bijna erger is dan de kwaal. Die hoge heg (waarvan iedereen dus weet dat
hoge heggen doorgaans ‘stoute dingen’ verbergen) staat haaks op het streven in het Bestemmingsplan
om de Brink een zeker aanzien te geven, en openheid, en leefbaarheid – het Plan probeert bij te dragen aan
het behoud (hé …!) van de Brink. Die heg doet daar al langer en steeds meer afbreuk aan.

Ten tweede: ook de locale samenleving moet het primair hebben van rechtsgelijkheid – en van burgers en bestuurders
die zich aan de wet houden en die wet en regelgeving zonder aanziens des persoons en sociale positie uitvoeren.
Als dat niet gebeurt, dan is dat op zich al een reden om het bestuur van die locale samenleving heel snel te ontheffen van zijn macht.

Ofwel: geen uitvoering van de RvS-uitspraak het tuinhuisje te verwijderen, is in feite een overduidelijk verzoek
om zo snel mogelijk te fuseren. Met dank dan dus aan Larens Behoud en haar prominent.

2014

2018

• Reactie van Timo ‘tuinhuisje’ Smit:
In dit oerwoud stond tot 2009 decennialang, door de gemeente niet ontkend, een veel groter bouwwerk (bordenschuur), op dezelfde plek.
b7boom kopie

Het pand zelf, beschermd dorpsgezicht, was niet meer te zien.
Raadslid Nico Wegter vond het destijds onzin dat hier werd gehandhaafd (‘een bagatel in een oerwoud van gelijksoortige situaties’) en organiseerde een raadsmeerderheid tegen de handhaving, ook al omdat anders die gelijksoortige situaties eigenlijk ook dienden te worden aangepakt. Om formele redenen, burgemeester en griffier wilden dat de raad van hun bevoegdheden afbleef, is het toen niet tot stemming gekomen.
Ik was toen nog geen voorzitter van LB, juist omdat ik in procedure lag. Na de actie van Nico cs leek het opgelost en kon ik voorzitter worden.
Tot de gemeente de afspraak om niet te handhaven ( op aandringen van Nico dus met toenmalig wethouder de Jong gemaakt, als tegenprestatie werd de motie dus niet in stemming gebracht) alsnog niet nakwam. Toen werd het een principe-kwestie.
Opmerkelijk dat Nico cs , en jij kennelijk ook, deze werkelijkheid is vergeten.
Maar zeg nou zelf: is het anno 2018 niet veel fraaier dan in 2009?
Waar hebben we het over?
Groet.
Timo

• Reactie Oog:
Waar we het over hebben blijkt schreeuwend hard uit uw reactie!
We hebben het over een ontstellende gebrek aan locale bestuurskracht,
een stuitende cultuur van ‘regelen we wel even’, een afstotelijke omgang
door allerlei leden van het locale openbaar bestuur met positie en macht.

We hebben het – juist ook met dit dossier – over dé terechte opvatting van
Haarlem om aan dit al jarenlang door-etterende gekuip en geschuif een einde te maken.

We hebben het over de briesende noodzaak het opportunisme en pragmatisme
van het neo-liberale een halt toe te roepen, een halt toe te roepen aan het
locale politieke kartel –
we hebben het over de noodzaak de verschrikkelijk grote kloof tussen openbaar
en burger te dichten met vertrouwen, politieke moraal, respect voor de wet en regelgeving.

Uw ‘veel fraaier’ is een opvatting, maar zeker geen argument om de uitspraak van
de Raad van State naast u neer te leggen.

Uw reactie had niet effectiever kunnen zijn.

• Reactie Nico Wegter:
Wat was mijn werkelijke rol toentertijd?
Naar aanleiding van een schrijven van jouw hand aan alle raadsleden liet ik je, t.g.v. rendez vous ter plaatse, weten dat , wat mij betreft , het huisje daar mocht blijven staan, uiteraard voor zover verenigbaar met vigerende regelgeving.  That’s all.

Onjuist is dus je mededeling dat ik vervolgens actie zou hebben ondernomen om een raadsmeerderheid achter dat standpunt te krijgen, d.w.z. om genoemde regelgeving aan te passen.

Voor de goede orde: persoonlijk ben ik nog steeds dezelfde mening als boven omschreven toe gedaan. Maar natuurlijk, wanneer de regelgeving zich daartegen verzet dient deze gerespecteerd, en wel zonder wenn und aber.  Het is eenvoudig onbestaanbaar dat van handhaving , nota bene op grond van een uitspraak van de RvS , in casu  nog steeds geen sprake is. Dat roept verdenkingen op niet verenigbaar met transparant en eenduidig lokaal bestuur.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: