Kijk, …

… als je als openbaar bestuur (wethouders en raadsleden), als ondernemers met duurzaamheid hoog in het vaandel
en als ouders die echt begrijpen wat kinderen nodig hebben en wat hen bedreigt – écht vorm wil geven aan
‘minder dominantie van de Chablis’ en vooral ook aan een Rookvrije Generatie, dan zou het er zo uitzien …

Maar kennelijk is de noodzaak daartoe nog niet overal ‘ingedaald’ …

Kwetsende opmerking over de AA

Op de site van Larens Behoud staat een interview (overgenomen van Gooi en Eemlander) met ‘detoxcoach’ (?) Jacqueline van Lieshout. Is qua alcoholverslaving kennelijk ervaringsdeskundige – staat anderhalf jaar droog en probeert anderen te helpen te stoppen met drinken. Prima.

Helaas geeft ze blijk van de materie nog  niet zoveel te begrijpen, getuige deze uitspraak: ‘…  dan een AA-groep, dat associeer je meteen met sociaal aan lager wal geraakten.’

Hoe kwetsend is dit voor alle advocaten, weelderige huisvrouwen, succesvolle kunstenaars, CEO’s, enzovoort, enzovoort die met alle pijn, schaamte en verdriet maar ook met succes en respect en liefde naar hun wekelijkse AA-bijeenkomst gaan. Kwetsend in feite voor een ieder die hoe dan ook betrokken is bij de AA (inclusief familieleden van cliënten/patiënten).

Waardoor de AA voor zovelen zo effectief is, is juist het buiten je eigen wereldje treden, de privé- en/of sociale cocon doorbreken waarin je waarschijnlijk al heel lang opgesloten zit. Het is met andere woorden juist goed om je te mengen met ‘anderen’ en juist mede van hen waardering en hulp en emoties te ervaren: met de timmerman, de winkeldame, de werkeloze. Jezelf losmaken van al die verpakkingen is immers een van de noodzakelijkheden om dichter c.q. terug bij jezelf te komen – en dus in staat te zijn de drank te laten staan.

Vandaar ook dat het nuttiger is om niet in je eigen dorp naar een hulpgroep (met ‘ons soort mensen’, bekenden en voormalige ‘partners in crime’) te gaan, maar juist  naar eentje elders – Bussum, Hilversum, Almere, Amsterdam.

Los hiervan: succes met het goede werk.

*Schrijver dezes staat 22,5 jaar droog – en dat is
bij tijd en wijle nog steeds ‘a hell of a job’.