Herdenkingsconcert

Vanmiddag in de Ontmoetingskerk, georganiseerd door de Stichting Koormuziek Laren – met Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena en (v.l.n.r.) dirigent Nadia Loenders, trompettiste Yolande Cornielje, pianiste Annemieke Jussen, harpiste Beate Loonstra en sopraan Elma van den Dool. Twee gedichten werden voorgedragen door Ton Philips, openings- en slotwoord werden gesproken door Maria Klingenberg. Er waren ongeveer 100 concertgangers.

Vijf Koninklijke onderscheidingen

Vanochtend in Singer uitgereikt door burgemeester Elbert Roest aan (v.l.n.r.) mevrouw Vroom, de heer Bon, de heer Boomsma, mevrouw De Leeuw en mevrouw Bushoff.

Mevrouw Vroom-van Beek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar onbaatzuchtige, relevante en nuttige inzet voor de samenleving.
Zo heeft zij in 1990 de Klachtenopvang Laren-Blaricum-Eemnes opgericht, als onderdeel van de Patiëntenraad. De vrijwilligers van de Klachtenopvang stonden patiënten met een klacht over een medisch beroepsbeoefenaar met raad en daad bij. Mevrouw Vroom-van Beek was zo’n twaalf jaar voorzitter en drijvende kracht van de opvang.
Vanaf 1996 was mevrouw Vroom-van Beek tien jaar lid van de Klachtencommissie Districts Huisartsen Vereniging Gooi-Eemland-N.W. Veluwe. Het eerste jaar als plaatsvervangend lid namens de patiënten, daarna als lid. Ze kwam met houtsnijdende voorstellen voor verbeteringen in conceptteksten en participeerde volop in de discussies over de (on)gegrondheid van een klacht. Momenteel is ze plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie van de Zorggroep Almere.
Naast haar bijdrage aan klachtencommissies, is mevrouw Vroom-van Beek ook nog lange tijd van grote waarde geweest voor de Singer Shop. Daar verkocht ze artikelen voor Singer Laren. Ook begeleidde ze er verkooptentoonstellingen die, net als de inkomsten uit de shop, van belang waren voor het voortbestaan van Singer.
In 1998 besloot mevrouw Vroom-van Beek haar helpende hand te bieden aan Hospice Kajan. Als vrijwilliger werkt ze daar nog steeds mee aan de fondsenwerving. Mede door haar inzet worden grote bedragen binnengehaald. In de periode 2004-2013 was zij ook nog bestuurslid en medeverantwoordelijk voor de fondsenwerving.

De heer S.J.R. Bon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inspanningen voor de samenleving op het gebied van sport, cultuur, politiek en sociaal-maatschappelijk.
De heer Bon is al vanaf 1991 vrijwilliger bij Oranjecomité Laren NH. Daar is hij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van één van de meest traditionele activiteiten tijdens de feestweek, namelijk het ringsteken met sjezen en rijtuigen. En als spreekstalmeester begeleidt en presenteert hij het geheel. Hij doet dat op geheel eigen wijze: correct en met een kwinkslag.
Sinds 2003 voert de heer Bon allerlei vrijwilligerswerkzaamheden voor parochie Sint Jan uit. Hij is actief in de ‘Bogencommissie’ van de Sint Jansprocessie en zit in de onderhoudscommissie. Ook is hij collectant en broedermeester voor de jaarlijkse tocht naar Kevelaer. Op de zaterdagavond voorafgaande aan de Sint Jansprocessie organiseert hij ter er van het Sint Jansfeest een rijtocht voor ouderen langs de route van de Sint Jansprocessie om te genieten van alle mooi versierde bogen en erepoorten.
Al twintig jaar is de heer Bon actief lid van het CDA Laren, maar nog langer, dertig jaar, is hij lid van de rijvereniging Stad en Lande Ruiters, waar hij diverse taken heeft bij de georganiseerde wedstrijden en evenementen. Bij de jaarlijkse samengestelde menwedstrijd op ’t Harde in Blaricum is hij lid van de hindernisjury.
Als chauffeur voor de Stichting Rolstoelbusvervoer ’t Gooi (Rollybus) vervoert de heer Bon sinds twee jaar mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Het gaat voornamelijk om lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten.
Bovenal bewonderingswaardig is het dat de heer Bon al het bovengenoemde vrijwilligerswerk uitvoert naast de verpleging van zijn vrouw. Al meer dan tien jaar is hij haar mantelzorger.

De heer P. Boomsma is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerkzaamheden met een brede maatschappelijke uitstraling op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. En vanwege zijn afscheid als bestuurslid van de International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA), de internationale organisatie van de recreatievaartindustrie wereldwijd.
De heer Boomsma was van 1975 tot half 2016 bestuurslid van ICOMIA. Hij verrichtte meerdere buitengewone verdiensten. Zijn eerste echte wapenfeit was de verzelfstandiging van ICOMIA, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Ship and Boat Builders National Federation. Om er een overkoepelende organisatie van te maken, moesten financiële en internationaal-fiscale problemen worden opgelost. Op zijn initiatief werd een permanente organisatie opgezet met een Secretary General.
Van 1975 tot 1985 was de heer Boomsma penningmeester van de HISWA-vereniging. In die tijd was het een tentoonstellingsorganisatie die in eigen beheer de tentoonstelling in de RAI organiseerde. Toen de vereniging fuseerde met de afdeling watersport van BOVAG, bleef het vermogen van de oude HISWA-vereniging achter in de Stichting tot Bevordering van de Watersport in Nederland. De heer Boomsma was architect van de fusie en de creatie van de stichting. In 1983 werd hij er secretaris/penningmeester.
Zijn hart lag niet alleen bij de watersportindustrie. De heer Boomsma was jarenlang zeer actief binnen de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC), onder andere als secretaris. En bij de Hilversumsche Golf Club was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting van de 18 holes golfbaan.
Ook het bedrijfsleven bleef niet buiten het werkveld. Zo was de heer Boomsma zeven jaar lang voorzitter van de vereniging Bedrijfskring Almere en was hij lid/vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven in de Stuurgroep Europese Richtlijn. Sinds 2014 is de heer Boomsma interim-directeur van de HMM Exhibitions BV, die verantwoordelijk is voor de organisatie en exploitatie van HISWA te water.

Mevrouw M.J. de Leeuw is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich ruim 32 jaar intensief inzet voor de Larense samenleving en vanwege haar afscheid als secretaris van Drum- & Showband MCC.
Al vanaf 1984 zet mevrouw De Leeuw zich met hart en ziel in voor MCC. Ze speelt bekkens en is ook bestuurlijk actief, als secretaris. In die rol behandelt ze de ingekomen post en notuleert ze bij de algemene en bestuursvergaderingen. Ze bewaakt de korte- en langetermijnagenda met optredens, serenades, jubilea et cetera, en doet de correspondentie met de gemeente en de verhuurder van het gebouw van MCC. Daarnaast heeft mevrouw De Leeuw een indrukwekkend digitaal archief van stukken en foto’s opgebouwd. En ze ontwierp diverse communicatiemiddelen, zoals spandoeken en een glossy jaarmagazine, maakte een Facebookpagina en een LinkedIn-profiel en zette een website op om het Larens publiek te informeren over de activiteiten van MCC. Ze verzorgde vergunningsaanvragen, sponsorbrieven en fondsenaanvragen.
Sinds 2000 is mevrouw De Leeuw lid en secretaris van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van Radio 6FM. Dit is zij namens MCC en vanuit haar verdere maatschappelijke betrokkenheid. Ook is ze secretaris van buurtpreventievereniging Heidezicht Laren. Vanaf de oprichting is ze al bij de vereniging betrokken.
Vanaf 2006 heeft mevrouw De Leeuw een boekwerk gemaakt met 227 foto’s van de bouw en realisatie van Stichting Goede Herder Kapel. En in 2011 heeft ze een website voor de stichting gemaakt, die zij nog steeds beheert.

Mevrouw Y.M.C.J. Bushoff-Ruhe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij in juni 2016 al 25 jaar vrijwilliger is bij het patiëntenvervoer van het Tergooi Ziekenhuis.
De afdeling Patiëntenvervoer werd in 1991 opgericht om patiënten voor onderzoek en behandeling te vervoeren van de afdelingen naar verschillende bestemmingen in het ziekenhuis. Hierdoor zijn verpleegkundigen niet meer genoodzaakt om de afdeling te verlaten en worden de zorgwerkzaamheden niet meer onderbroken.
Mevrouw Bushoff-Ruhe zorgt er met groot enthousiasme voor dat de patiënten veilig en vlot op de plaats van bestemming komen. Ze houdt zich op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van patiëntenvervoer en volgt ieder jaar een reanimatietraining. Werken in een ziekenhuis vraagt de nodige inachtneming van hygiëne, accuratesse, plichtsbesef en ethiek. Zij is zich daar erg van bewust. Ook is ze een aantal jaren in het coördinatorenoverleg vertegenwoordigster geweest van de ‘donderdaggroep’ van het patiëntenvervoer. Ze zorgde er dan voor dat ziekenhuisnieuwtjes en ontwikkelingen in haar donderdaggroep werden verspreid.
Mevrouw Bushoff-Ruhe heeft regelmatig vaste coördinatoren vervangen tijdens hun afwezigheid.’

‘ …, zij zullen zo altijd blijven doorleven.’

Vanavond is, in aanwezigheid van onder andere de ambassadeur van Israël en opperrabbijn Jacobs, het monument onthuld ter nagedachtenis van 48 kinderen en vier stafleden die in de oorlog deel uitmaakten van de Berg-Stichting en de oorlog niet hebben overleefd. De ruimte rond het monument heet nu Reitsemaplantsoen, een eerbetoon aan directeur Jan Reitsema die met zijn vrouw in de oorlogsjaren vele kinderen uit de handen van de Duitsers heeft gehouden. De plaquette met de namen van de 52 slachtoffers werd onthuld door oud-Berg-Stichting-bewoner Maurice Cohen (83) en drie van zijn kleinkinderen.