‘Idioot bericht’ – of niet?

Op Twitter staat dit bericht, afkomstig van AD.nl. Door sommigen wordt het aangemerkt als ‘idiote plannen’. Maar zo slecht is het idee niet, vooral niet als aan de genoemde fusiegemeenten Blaricum en Laren (en eventueel Lage Vuursche) worden toegevoegd. Voordelen zijn:
a) Qua bestuurscultuur een veel betere match dan met Huizen en/of Hilversum-Gooise Meren;
b) Onderdeel van gemeente die bijna 150.00 inwoners heeft – die dus regionaal en landelijk echt meetelt;
c) BEL-organisatie hoeft niet te worden afgebouwd, kan eventueel startpunt zijn;
d) In Blaricum en Laren is hiervoor veel groter draagvlak dan de huidige locale politiek en de Provincie willen zien;
e) Blaricum en Laren raken los van Provincie Noord-Holland – een wens van velen.

Ergo: deze mogelijkheid moet serieus en democratisch worden meegenomen.