‘Huizen en Blaricum kiezen voor meerijden Merk plus regio-aanpak HOV’

Gemeente Huizen heeft zojuist documenten gestuurd over het onderzoek naar het kruispunt Stichtseweg/Randweg-Oost.
Hieruit valt na een eerste snelle leesronde te concluderen:
1. In feite zijn beide varianten (Merk en Meent) niet HOV-waardig;
2. Als het Merk-traject over een wat grote (realistischer) afstand wordt gemeten en het kruispunt gelijkvloers wordt geoptimaliseerd, dan is het traject mogelijk wél HOV-waardig;
3. De tijdwinst van de Meent-meerijvariant is te rooskleurig voorgesteld; ook door te verwachten stagnaties op de Stichtseweg en de realisering van een extra kruispunt voor de Blaricummermeent voldoet deze variant niet aan de R-Netnormen.

Volgens HuizerNieuws hebben Huizen en Blaricum besloten (inclusief gelijkvloerse aanpassingen van het genoemde kruispunt) om voor de Merk-variant te gaan – en wil men in overleg met Eemnes, Laren en Hilversum tot een regionaal gedragen invulling van het traject Huizen-Hilversum komen en dat voorleggen aan de Provincie.