Drie lintjes

De heer Van Hest is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de gemeenschap, waarbij hij een voorbeeldfunctie vervult en anderen stimuleert zijn voorbeeld te volgen.

De heer Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor zijn onbaatzuchtige inzet voor de samenleving, zowel op het gebied van sport, kerk, jeugd- en ouderenzorg.

De heer Vos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwillige en beleidsmatige inzet op kerkelijk, maatschappelijk en sociaal gebied.