Drie lintjes

De heer Van Hest is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de gemeenschap, waarbij hij een voorbeeldfunctie vervult en anderen stimuleert zijn voorbeeld te volgen.

De heer Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor zijn onbaatzuchtige inzet voor de samenleving, zowel op het gebied van sport, kerk, jeugd- en ouderenzorg.

De heer Vos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwillige en beleidsmatige inzet op kerkelijk, maatschappelijk en sociaal gebied.

Bonte Paard heeft nieuwe toog – blijft oud café

Zo was het – …,

… meteen maar een nieuwe vloer erin -, …

… zo is het geworden …

… de oude ingang is dichtgemaakt, waardoor er een gezellig hoekje bij is gekomen en …

… het inlopen van en naar de keuken is veel handiger – en dat alles met behoud van de kenmerkende sfeer.