Kindje wiegen met …

… een echt engelenkoortje, …

… een écht kindje, dat in …

… een echte kribbe werd gelegd – waarna …

… een echt interview werd gehouden met aansluitend …

… nog wat commentaar, verhaaltjes en kerstliederen.

En hij keek of het goed was. Dat was het.