Drie Hilversummertjes gearresteerd

Op verdenking van het veroorzaken van de brand op 7 augustus jl. aan en in de winkel van Rivièra Maison (geschatte schade 1 miljoen euro) heeft de politie vanochtend drie Hilversummers van 15 en 17 gearresteerd. Ze worden vandaag verhoord. Intussen zijn de medewerkers van RM enthousiast bezig het opgeknapte pand opnieuw in te richten en het klaar te maken voor de heropening op 14 november a.s.

Bericht over boom (r.i.p.)

Mevrouw Schellekens van nr. 83 laat weten: ‘Deze boom is volgens het door de gemeente gehanteerde bomenrapport gekwalificeerd als ‘redelijk’. Hij is/was namelijk een van de twee hoogste bomen in dit stuk van de Heideveldweg en dus nog iets meer windgevoelig. Men hield er bovendien rekening mee, dat de boom t.o.v. de overkant en de ZW-wind onbeschermd stond. Maar de boom mocht blijven staan en dat betekent/-de, dat hij het langer dan 15 jaar (dus inclusief 15 novemberstormen!) zou kunnen volhouden. Echter, tijdens de graafwerkzaamheden voor het vernieuwen en herplaatsen van de waterleiding van nr. 81 is er véél te dicht bij de boom gegraven en zijn daarbij de wortels aan de westkant doorgezaagd. Kennelijk heeft vervolgens geen herwaardering van de status van de boom meer plaatsgevonden. Het is steeds weer verbazingwekkend om te beluisteren en te lezen, hoe graag mensen die in “het groene Gooi” wonen datzelfde groen verwijderd willen zien.’

Geval(len) met een staartje

Heideveldweg 81 en 83. Volgens omwonenden zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van deze weg te vroeg begonnen. Hierbij zijn de wortels van deze boom doorgezaagd dan wel verwijderd, waardoor de boom geen verweer meer had tegen de storm. De schade is groot, met name nr. 83 is aan de nok en het dak aan de achterzijde stevig geraakt, alsook de auto die naast het huis staat. Aan de gasleiding moest een spoedreparatie worden uitgevoerd. Mogelijk kan de gemeente in deze een claim verwachten.